1- آیا محصولات ارائه شده در سایت را خودتان می سازید ؟

ج - بلی تمامی آن ها در کارگاه خودمان طراحی و ساخته می شوند .

2- برای سفارش و تهیه محصولات به چه طریق باید اقدام کنیم ؟

ج - فعلا باید با تماس مستقیم با دفتر و کارگاه سفارش بدهید . در آینده نزدیک فروش اینترنتی نیز خواهیم داشت .

در صورت داشتن هرگونه سئوال در این زمینه با همراه 09173638404 فرزین حریری تماس بگیرید .